O nás

Naše curriculum vitae
Spoločnosť Elgrid, s.r.o. vznikla v roku 2013. Hlavnými ponúkanými službami v jej začiatkoch boli výpočty elektrických sietí, meranie elektrických veličín a analýza kvality elektriny.

Spoločnosť Elgrid, spolu so svojimi partnermi tvorí tím odborníkov, ktorý má predpoklady riešiť štandardné, ako aj špecifické problémy, ale aj neštandardné úlohy.
„Základ našej práce je položený na vysokej miere poznania zákonitostí teoretickej elektrotechniky a elektroenergetiky, ktorý je navyše podporený aj našimi dlhoročnými praktickými skúsenosťami.“

Martin Kanálik, konateľ Elgrid, s.r.o.
Viac o aktuálne ponúkaných službách sa môžete dočítať v sekcii služby.

Zámerom formulovania a prezentovania vízie, poslania, hodnôt a strategického zámeru spoločnosti Elgrid, s.r.o. je priblížiť jej charakteristické znaky jej potenciálnym obchodným partnerom. Všetci členovia tímu spoločnosti Elgrid, s.r.o. neustále pracujú na tom, aby v čo najvyššej miere napĺňali svoju víziu, poslanie a hodnoty.

Vízia

Našou víziou je byť pre obchodných partnerov spoľahlivým partnerom, na ktorého sa budú s dôverou obracať vždy, keď si budú chcieť vypočuť kvalifikovaný odborný názor a vždy, keď budú čeliť riešiteľným, prípadne aj „neriešiteľným“ technickým problémom a budú mať záujem o kvalitné dlhodobé riešenia.“

Poslanie

Naším poslaním je poskytovať obchodným partnerom kvalifikované riešenia a byť pre obchodných partnerov vždy spoľahlivým a dôveryhodným partnerom.

Hodnoty

Ku každej požiadavke nášho obchodného partnera pristupujeme s plnou vážnosťou a zodpovednosťou. Naše riešenia nevnímame ako jednorazové a krátkodobé úkony, ale ako riešenia, ktoré prinášajú našim zákazníkom dlhodobú podporu a spokojnosť.

Našimi hodnotami smerom k zákazníkovi sú profesionalita, kvalita, spoľahlivosť, zodpovednosť, autentickosť a pracovný entuziazmus. Tieto hodnoty sú pre nás nutnou požiadavkou na vybudovanie dôveryhodnej dlhodobej spolupráce so zákazníkmi.

Hodnoty vzájomnej spolupráce vo firme: transparentnosť, otvorenosť, pracovný entuziazmus, spoľahlivosť a vzájomný rešpekt.
„Veríme, že je možné podnikať poctivým a zodpovedným prístupom k práci a k ľuďom.“

Strategický zámer

Robiť vždy to, v čom sme dobrí, to čo nás baví, to čo má pre spoločnosť zmysel a zároveň to, čo nám a zákazníkovi prináša úžitok (nie len v materiálnej podobe, ale aj v podobe našej spokojnosti a spokojnosti zákazníka). Zároveň byť rozvíjajúcou a inovatívnou spoločnosťou sledujúcou aktuálne trendy v elektroenergetike a potreby potenciálnych zákazníkov s cieľom odborného rastu pracovníkov firmy a zabezpečenia efektívneho riešenia nových úloh.
Informujeme Vás, že na tejto stránke používame súbory cookies, pre viac informácií si prečítajte naše Podmienky používania súborov cookies.