Riešenia pre elektroenergetiku

Elgrid, s.r.o. je slovenská spoločnosť so sídlom v Košiciach s medzinárodným presahom podnikajúca v elektroenergetike od roku 2013. Unikátnosť spoločnosti Elgrid je postavená na profesionálnom a ľudskom potenciáli. Všetci jej súčasní členovia sa aktívne venujú riešeniam úloh v elektroenergetike vyše 15 rokov.

Naše portfólio

HLAVNÉ OBLASTI NAŠEJ PÔSOBNOSTI
1.
Výpočty a optimalizácia prevádzky elektrických sústav
Výpočty elektrických veličín (výpočty prevádzkových a poruchových napätí a prúdov, výkonov, strát a pod.), optimalizačné výpočty v elektroenergetike (minimalizácia elektrických strát, optimalizácia dohodnutej hodnoty MRK, optimalizácia využitia elektrickej energie z FVE a pod.).
2.
Meranie elektrických veličín a kvalita elektriny
Meranie elektrických veličín (rádovo minúty až roky) za účelom ich ďalšej analýzy a spracovania, meranie a vyhodnotenie úrovne kvality elektriny (napätia) v súlade s platnými predpismi a normami, výpočty spätných vplyvov odberateľov a zdrojov na sieť, návrh kompenzácie jalového výkonu a pod.
3.
Vývoj a tvorba softvérových produktov
Tvorba počítačových modelov elektrických sietí (resp. elektrizačných sústav) vrátane počítačovej vizualizácie podnikových elektrických sústav a vývoj a tvorba počítačových aplikácií na riešenie rôznych úloh v elektroenergetike zostavených na mieru podľa požiadaviek zákazníkov.
4.
Štúdie, školenia a poradenstvo v oblasti elektroenergetiky
Analýza možných príčin rôznych dejov, či udalostí odohrávajúcich sa v elektrizačnej sústave založená na základe rigorózneho prístupu s využitím teoretických ako aj praktických poznatkov, technické poradenstvo v oblasti návrhu nových ako aj optimalizácie prevádzky existujúcich elektrických zariadení, poradenstvo, prednášky a školenia pre Vás a Vašich zamestnancov.
SMART OBEC / SMART DS
 • optimalizácia MRK, návrh kompenzácie jalového výkonu,
 • optimálny návrh OZE,
 • určenie potenciálnych možností využitia OZE.
DISTRIBUČNÁ SÚSTAVA
 • výpočet a analýza prevádzkových a poruchových stavov za účelom zlepšenia kvality a spoľahlivosti dodávky elektriny,
 • výpočet vplyvu zdrojov a odberateľov na prevádzkové parametre DS,
 • optimalizácia prevádzky sústavy.
MALOODBERATEĽ / ADMIN. BUDOVA
 • optimalizácia dohodnutej MRK,
 • návrh kompenzácie jalového výkonu.
PRENOSOVÁ SÚSTAVA
 • výpočet a analýza prevádzkových a poruchových stavov za účelom zlepšenia spoľahlivosti a kvality prenosu elektrickej energie.
TOVÁREŇ/PRIEM. PODNIK
 • výpočet skratových prúdov pre návrh nastavenia ochrán a pre dimenzovanie zariadení,
 • výpočet rozbehov pohonov,
 • výpočet strát a úbytkov napätí a ich optimalizácia,
 • tvorba počítačových modelov podnikových elektrických sústav.
ELEKTRÁREŇ/TEPLÁREŇ
 • výpočet skratových prúdov pre návrh nastavenia ochrán a pre dimenzovanie zariadení, výpočet rozbehov pohonov,
 • výpočet strát a úbytkov napätí a ich optimalizácia,
 • tvorba počítačových modelov podnikových elektrických sústav.
×

Povedali o nás

Vecný a profesionálny prístup. Pre meranie kvality elektrickej energie je to správna voľba.
Marek Pavlík
Facility Manager, Oerlikon Balzers Coating Slovakia s.r.o.
Informujeme Vás, že na tejto stránke používame súbory cookies, pre viac informácií si prečítajte naše Podmienky používania súborov cookies.