O SPOLOČNOSTI

SLUŽBY

KONTAKT

SLUŽBY

V rámci svojej činnosti sa spoločnosť Elgrid, s.r.o. zameriava najmä na:

Výpočty skratových prúdov
 • maximálnych - pre účely dimenzovania elektrických zariadení,
 • minimálnych - pre účely nastavenia ochrán,
 • priebehov skratových prúdov pre výber vhodných výkonových (generátorových) vypínačov

Výpočty napäťových, prúdových a výkonových pomerov
 • výpočet dodržania limitov veľkostí napätí a prúdov v rámci rôznych prevádzkových stavov,
 • výpočet veľkosti strát činného výkonu,
 • kontrola dodržania maximálneho dovoleného zaťaženia elektrických zariadení,
 • optimalizácia zapojena a prevádzky sietí, či odbočiek transformátorov,

Výpočty a analýzy prechodných dejov
 • statická a dynamická stabilita generátorov,
 • verifikácia správnej činnosti a nastavenie konštánt regulátorov budiacich sústav,
 • výpočet napäťových a prúdových pomerov pri rozbehoch veľkých pohonov,

Kvalitu elektriny
 • meranie deformácie (harmonických) a nesymetrie napätí a prúdov, meranie úrovne krátkodobého a dlhodobého flikra,
 • návrh kompenzačných a filtračných zariadení za účelom zlepšenia kvality napätia, či veľkosti účinníka,

Pripájania nových zdrojov a odberateľov elektriny
 • štúdie pripojiteľnosti

Návrh uzamnovacích sústav a bleskozvodov
 • výpocet velkosti dotykových a krokových napätí