O SPOLOČNOSTI

SLUŽBY

KONTAKT

O SPOLOČNOSTI

Medzi hlavné činnosti spoločnosti Elgrid, s.r.o. patrí realizácia štúdií, analýz a výpočtov v oblasti elektroenergetiky.

Našou snahou je poskytovať našim klientom vysokoodborné poradenstvo, pričom sa snažíme plne prispôsobiť ich potrebám. Pri našej práci využívame najmodernejšie postupy, získavané neustálym vzdelávaním, komunikáciou s odbornými a vedeckými komunitami ale aj praktickými skúsenosťami.